Harma van der Heide - Boertien (1960) heeft na haar rechtenstudie aan de RUG in haar geboortestad Groningen (1986-1992) als jurist gewerkt bij het centraal bureau arbeidsvoorziening, rechtsvoorganger van het UWV.

Van 1994 tot 1999 heeft zij bij de rechtbank Den Haag gewerkt, bij de sector Bestuursrecht en daarna vanaf 1999 tot 2010 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die periode is zij gedurende een jaar gedetacheerd geweest bij de Centrale Raad van Beroep.

Naast haar werkzaamheden verrichtte zij vrijwilligerswerk bij de rechtswinkel in Zoetermeer. Dit was vertrouwd terrein, aangezien zij ook tijdens haar studie in Groningen bij een rechtswinkel werkzaam was.

In april 2010 heeft zij zich in Delft bij Vuurens en Lagerweij advocaten gevestigd als advocaat. De plaats achter de tafel bij rechtszittingen verruilde zij voor een plaats ervoor. Zij heeft hierbij veel profijt gehad van haar achter de tafel opgedane ervaring.

Vanaf 1 september 2015 tot 1 juli 2018 was zij gevestigd aan de Prinsegracht 53 te Den Haag. Ook op dit kantoor heeft zij zich bezig gehouden met bestuursrechtelijke zaken in brede zin (vreemdelingenrecht, ambtenarenrecht) en met personen- en familierecht en arbeidsrecht.

Haar bijzondere aandacht gaat uit naar mensen die zijn aangewezen op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vanaf 1 juli 2018 voert zij praktijk aan de Ribesstraat 218 (Advocatenkantoor Ribesstraat 218). Vanaf 2021 doet zij geen vreemdelingenrecht op toevoegbasis. Wel op betalende basis.

Vanaf 2021 houdt zij zich bezig met de volgende rechtsgebieden: Familierecht en Arbeidsrecht.

Harma van der Heide - Boertien