Het kantoor is gevestigd aan de Ribesstraat 218, 2562 PE te Den Haag. Besprekingen met cliënten worden zo veel mogelijk afgesproken op kantoor of op elders daarvoor geschikte locaties. Bezoek aan het kantooradres geschiedt zoveel mogelijk na telefonische afspraak Het kantoor is tijdens werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en zo nodig - na afspraak – ook daarbuiten bereikbaar voor cliënten, zowel fysiek als telefonisch.

In geval van verblijf buiten kantoor is de advocaat in beginsel steeds per mobiele telefoon bereikbaar. In overige gevallen kan een boodschap met een terugbelverzoek op een voicemail voorziening worden ingesproken. Er zal in dat geval zo spoedig mogelijk worden teruggebeld.

In geval van (plotselinge) afwezigheid wordt de advocaat zo spoedig mogelijk vervangen. In een separate vervangingsregeling is vastgelegd welke advocaat in beginsel de advocaat vervangt in geval van afwezigheid. In spoedeisende gevallen waarbij geen vervanger aanwezig is, zal direct contact gezocht worden met een andere advocaat.

Alle benodigde gegevens zijn digitaal en fysiek beschikbaar voor de vervanger.

De vervanger handelt als de advocaat die hij vervangt, overlegt desgewenst en indien mogelijk met de advocaat die hij vervangt en houdt zijn werkzaamheden bij.

De vervanger is afdoende verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid in verband met de vervangingswerkzaamheden.

De waarneming geschiedt door:

mr. N.D. Bauman, advocaat
Prinsenbosch Advocatuur & Mediation
Bezuidenhoutseweg 229
2594 AL Den Haag

T: 070-3803001
F: 070-3896031
E: n.bauman@prinsenboschadvocatuur.nl
W: www.prinsenboschadvocatuur.nl