De advocaat van het kantoor is ter zake het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid afdoende verzekerd. Het verzekerd bedrag is EUR 1.000.000 per jaar en 500.000 per aanspraak, het eigen risico bedraagt EUR 1000. De verzekering is ondergebracht bij verzekeraar AIG.