Binnen het familierecht houd ik mij bezig met:

  • zaken die betrekking hebben op minderjarige kinderen (zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap en omgangsregelingen)
  • vaststellen vaderschap
  • erkennen of ontkennen vaderschap
  • problemen met de Raad voor de Kinderbescherming/Bureau Jeugdzorg in verband met een OTS en UHP (Onder Toezicht Stelling en Uit Huis Plaatsing)