Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

H. van der Heide-Boertien kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van H. van der Heide-Boertien, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan H. van der Heide-Boertien verstrekt.

H. van der Heide-Boertien kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw BSN nummer
  • Uw IP-adresgegevens

Waarom H. van der Heide-Boertien gegevens nodig heeft:

H. van der Heide-Boertien verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan H. van der Heide-Boertien uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

H. van der Heide-Boertien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

H. van der Heide-Boertien verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van H. van der Heide-Boertien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. H. van der Heide-Boertien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar h.vanderheide@advocatenkantoorribesstraat218.nl.

H. van der Heide-Boertien zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

H. van der Heide-Boertien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van H. van der Heide-Boertien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door H. van der Heide-Boertien verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met H. van der Heide-Boertien op via h.vanderheide@advocatenkantoorribesstraat218.nl.

H. van der Heide-Boertien is als volgt te bereiken:

Postadres: Ribesstraat 218, 2563 PE Den Haag
Vestigingsadres: Ribesstraat 218, 2563 PE Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27372532 Telefoon: (070) 2199696
E-mailadres: h.vanderheide@advocatenkantoorribesstraat218.nl