In dit kader kan ik u bijstaan bij procedures betreffende ontbinding van de huurovereenkomst.

Daarnaast kunnen zich onder meer zaken voordoen als achterstallig onderhoud, weigering verhuiskostenvergoeding en problemen met betrekking tot renovatie.

Voorts kunt u mij benaderen als uw aanvraag om een voorrangsverklaring/urgentie door de gemeente is geweigerd.

Ik kan daartegen namens u bezwaar maken.